Interesantne činjenice o engleskom jeziku

2022-08-23

Interesantne činjenice o engleskom jeziku

1. Između 360 i 400 miliona ljudi govori engleski jezik kao maternji jezik. 400 miliona govori ga tečno kao drugi jezik pored maternjeg, a između 600 i 700 miliona ljudi služi se engleskim kao stranim jezikom. Stoga se engleski danas naziva lingua franca.

2. Najdužom riječi engleskog jezika smatra se reč '' Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, a ona označava bolest pluća koja nastaje udisanjem pepela i prašine.

3. Svaka dva sata u rečnike engleskog jezika doda se jedna nova reč.

4. Engleski je jedini ili jedan od službenih jezika u više od 60 država. Neke su od njih Sijera Leone, Jamajka i Trinidad i Tobago.

5. E je slovo koje se najviše upotrebljava u engleskom jeziku a najviše reči u engleskom jeziku počinje slovom s.

6. I am ( Ja sam) je najkraća kompletna rečenica na engleskom.

7. Ne postoje reči koje se rimuju sa month, orange, silver i purple.

8. Engleski je zvanični jezik pilota. Bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, svi piloti govore engleski na međunarodnim letovima.

9. Da li ste se ikada zapitali zašto na kompjuterskoj engleskoj tastaturi slova nisu postavljena onakvim redosledom kakav je u alfabetu? Razlog za to su prve pisaće mašine. Tipke su morale da budu složene tako da se mehaničke šipke koje su držale slova ne sudaraju previše. Slova su morala biti razdvojena pa su ona koja su se najviše koristila bila razdvojena.

10. Riječ u čijem pisanju se najviše greši je “pronunciation.”

11. Najduža riječ koja se na tastaturi kuca samo lijevom rukom je “stewardesses”, dok je najduža riječ koju možete da otkucate koristeći samo jedan red na tastaturi je “typewriter”.

12. Pangramske rečenice su one u kojima se koriste sva slova abecede bar jednom. U srpskom ne postoje takve smislene rečenice, ali zato engleski ih ima nekoliko. “The quick brown fox jumps over the lazy dog” je primer takve rečenice u kojoj su sadržana sva slova. Prebrojite!